การตลาดออนไลน์ สำหรับไทยแลนด์ 4.0 มีอะไรน่าสนใจ

จะทำธุรกิจใดก็ตามในยุคไทยแลนด์ 4.0 จำเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งการตลาดออนไลน์สำหรับสร้างความสำเร็จแก่ธุรกิจอย่างรวดเร็วตามเป้าหมาย จะมีอะไรน่าสนใจบ้าง มาดูพร้อมกันเลย

การตลาดออนไลน์ สำหรับไทยแลนด์ 4.0

การตลาดออนไลน์ คืออะไร

การตลาดออนไลน์ คือ การเจาะกลุ่มลูกค้า หรือผู้บริโภคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เช่น สัญญาณอินเทอร์เน็ต wifi เครือข่าย 4G ซึ่งสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความฉับไว รวดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นช่วงเวลาแห่งการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมไอที จึงกล่าวได้ว่าเป็นปีแห่งการขับเคลื่อนธุรกิจออนไลน์แบบก้าวกระโดดมากกว่าที่เคย

การตลาดออนไลน์ ยุคไทยแลนด์ 4.0 ต้องสนใจกลยุทธ์อะไรบ้าง

กลยุทธ์ที่นักธุรกิจยุคไทยแลนด์ 4.0 จำเป็นต้องสนใจเป็นสิ่งที่ Philip Kotler นักการตลาดระดับโลกกล่าวไว้ คือ หลักการ 5A ดังนี้

A1 คือ Awareness (การรู้จักแบรนด์) เป็นการสร้างความรับรู้สินค้า เช่น หากคุณจะเปิดร้านขายดอกไม้ออนไลน์ จะทำอย่างไรให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรู้ว่ามีแบรนด์คุณเป็นร้านดอกไม้น้องใหม่ในปี 2019

A2 คือ Appeal (ความดึงดูดใจ) คือ การตั้งโจทย์ว่าจะสร้างความจดจำอย่างไร ให้ผู้บริโภคนึกถึงว่า ถ้าจะสั่งซื้อดอกไม้ให้แฟนจะต้องเป็นแบรนด์ของคุณเท่านั้น

A3 คือ Ask (การมีคำถาม) จงดีใจเมื่อลูกค้าตั้งคำถาม เพราะแสดงถึงว่าลูกค้าอยากทราบรายละเอียดหรือมีจุดประสงค์/ปัญหาบางอย่างที่ต้องการสินค้าที่ตอบโจทย์ได้จริง ๆ

A4 คือ Act (การซื้อ) เมื่อลูกค้าได้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเป็นที่พอใจ และตัดสินใจทดลองสั่งซื้อสินค้าแล้ว ก็เท่ากับว่าเป็นโอกาสของบริษัทในการนำเสนอความประทับใจหลังการขายที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

A5 คือ Advocate (การบอกต่อ) เป็นพลังทั้งทางบวกและลบได้ในขณะเดียวกัน หากสินค้าและการบริการดีเป็นที่ประทับใจจนเกิดการรีวิวและบอกต่อ โดยเฉพาะจากบรรดา influencer ใน YouTube twitter และ facebook ก็จะเป็นแรงส่งที่ดีต่อฐานลูกค้าที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ และผู้ที่ต้องการความหลากหลายในสินค้าที่แหวกแนวจากตลาดแบบดั้งเดิม

การมีแอพพลิเคชั่น ช่วยการตลาดออนไลน์ได้มากแค่ไหน

การมีแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานง่ายและสวยงาม มีผลเชิงบวกต่อภาพลักษณ์และการขยายฐานการตลาดให้กว้างยิ่งขึ้น โดยหากมีการระบุ location จาก GPS เชื่อมโยงระหว่างโลกออนไลน์กับหน้าร้านจริง ก็จะยิ่งทำให้มีความน่าเชื่อถือและเพิ่มยอดลูกค้าได้เป็นทวีคูณ

การตลาดออนไลน์ สำหรับไทยแลนด์

จะเห็นได้ว่า การตลาดออนไลน์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 นักธุรกิจรุ่นใหม่ต้องใส่ใจในการประยุกต์กลยุทธ์การตลาด 5A ที่มีแบบดั้งเดิมเข้ากับการขายสินค้าและการโปรโมตสินค้าผ่านช่องทางใหม่ ๆ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้ายุค millennium ให้มากที่สุด จึงจะประสบความสำเร็จดังหวัง