เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ ปี 2020

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ ปี 2020

ในปี 2020 ผู้ชำนาญด้าน การตลาดออนไลน์ กล่าวว่าจะมีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ทั้งเรื่องการใช้เทคโนโลยีสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ของผู้ใช้งาน การผลิตสื่อที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ที่ทำธุรกิจออนไลน์และอาชีพที่เกี่ยวข้องต้องศึกษาเพื่อการก้าวทันเทรนด์ใหม่ ๆ ดังนี้

1. เน้นประสบการณ์ผู้ใช้งาน

Experience First เป็นทิศทางที่มาแรงสำหรับปี 2020 หมายถึง การเน้นประสบการณ์ของผู้ใช้งานให้พึงพอใจ ก่อนการตกลงซื้อสินค้า เช่น การใช้เทคนิคภาพเสมือน ให้ผู้บริโภคมองเห็นตัวเองสวมใส่เสื้อผ้าที่วางแสดงก่อนสั่งซื้อ ซึ่งจะช่วยประหยัดทั้งเวลาในการเปลี่ยนเสื้อผ้า และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปห้างสรรพสินค้าด้วย การสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่แบบนี้จะเป็นช่องทางที่สร้างภาพลักษณ์แบรนด์ที่ทันสมัยและทำให้ได้รับยอดการสั่งซื้อที่มากยิ่งขึ้น

2. เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานเฉพาะทาง

การเข้าถึงกลุ่มคนที่มีความต้องการเฉพาะด้าน หรือสนใจในบางกิจกรรมเป็นพิเศษ เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ทำการตลาดต้องสนใจ เพราะเกี่ยวข้องกับการเลือก keyword ผลิตเนื้อหาในเว็บไซต์ การทำคลิป YouTube การสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดึงดูดความสนใจ ฯลฯ ได้แก่ กลุ่มคนรักสุนัข กลุ่มทาสแมว กลุ่มคนชอบวิ่งมาราธอน ฯลฯ ซึ่ง Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่เริ่มนำร่อง ทำฟังก์ชั่นที่เรียกว่า Facebook Group สำหรับให้ผู้ผลิตสื่อใน Facebook ได้เลือกว่าจะให้นำเสนอแก่กลุ่มใด ซึ่งเราคงจะได้เห็นประโยชน์จากการใช้งานมากขึ้นในปี 2020

3. การตลาดแบบร่วมมือ

เราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยี 5G ทำให้ทุกอย่างเติบโตแบบก้าวกระโดด การสื่อสารทั่วโลกรวดเร็ว รวมถึงเรื่องการสร้างกระแสแฟชั่นต่าง ๆ ด้วย จึงคาดว่าใน ปี 2020 แต่ละแบรนด์สินค้าจะพยายามลดต้นทุนและสร้างการประชาสัมพันธ์ที่โด่งดัง ผ่านการผสมผสานความร่วมมือกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระหว่างสินค้าในหมวดหมู่เดียวกัน หรือสินค้าข้ามประเภท เช่น การใช้บัตรเครดิตชำระค่าใช้จ่ายในระบบขนส่งสาธารณะ ฯลฯ

4. ทำเพื่อสังคมโลก

ในปัจจุบันเรากำลังเผชิญปัญหาจากภาวะโลกร้อน มีน้ำแข็งขั้วโลกละลายมากขึ้น จนอาจทำให้หลายประเทศหายไปจากโลก ซึ่งคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับปัญหานี้ การสร้างสื่อออนไลน์ที่เชื่อมโยงแบรนด์กับสิ่งแวดล้อม เช่น การลดขยะ การหยุดสร้างมลภาวะทางอากาศ ฯลฯ จะทำให้เกิดกระแสนิยมสินค้านั้น ๆ และทำให้เพิ่มโอกาสขยายตัวของแบรนด์ไปทั่วโลกได้ดียิ่งขึ้น

จะเห็นได้ว่า การตลาดออนไลน์ในปี 2020 ต้องให้ความสำคัญกับหลายเรื่องพร้อม ๆ กัน ทั้งการเชื่อมโยงเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย การผลิตสื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเฉพาะด้าน การประสานความร่วมมือกับองค์กรหรือแบรนด์ต่าง ๆ เพื่อความรวดเร็วในการประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือสังคมโลก ฯลฯ เราหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ให้ท่านที่กำลังศึกษาด้านการตลาดออนไลน์ นำไปปรับใช้กับแบรนด์ได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ผู้ที่ทำธุรกิจออนไลน์และอาชีพที่เกี่ยวข้องต้องศึกษา